Hei. Dette er registrering for deg som er NY på en av våre aktiviteter. For at du som foreldre skal føle deg trygg på at barnet ditt blir tatt vare på i vår kirke, ber vi deg fylle ut informasjon om barnet ditt og din kontaktinfo.

Informasjon om barnet

Informasjon om foreldre/foresatte

Personvern

I følge ny personvernlov 25.05.2018, skal all behandling av personopplysninger i størst mulig grad baseres på samtykke fra den det gjelder. Det innebærer at du må godkjenne at Filadelfiakirken kan ha tilgang til og behandle barnet`s personopplysninger.

Ønsker du å vite hvordan vi behandler personopplysningene, kan du lese det her .

OBS: det er 5 punkter som kan hakes av for på samtykkeerklæringen, så bla deg gjennom alle!