Forespørsel om barnevelsignelse i Filadlefiakirken

Personvern

Ved å sende inn dette skjema, blir barnet og foresatte automatisk lagret i vår menighetsdatabase med de personopplysninger som oppgis i dette skjema. Vi ber om at Filadelfiakirken sin Personvernerklæring blir lest og at Samtykkeerklæring blir fylt ut. 

Opplysninger om barnet

Opplysninger om foresatte

Andre opplysninger

Samtykkeerklæring