Elektronisk nøkkel

NB: Du må være logget på brukeren din før du fyller ut dette skjemaet. 

Bruk dette skjemaet for alle henvendelser angående elektronisk nøkkel.

Slik gjør du om du trenger nøkkel første gang:

1. Avklar med din leder at du skal ha nøkkel.

2. Kjøp nøkkel i Barratt kaffebar. Denne koster kr 100,-. Du kan velge mellom kort til lommebok, eller brikke til nøkkelknippe.

4. Registrer deg med dette skjemaet.

5. Søknaden blir behandlet og systemene blir oppdatert.

Personinformasjon

Hvis du er logget inn på Elvanto er disse feltene ferdig utfylt.

Adgang

Tips: Scroll nedover i listen for å se all

Tips: Gir deg rett til å la dører forbli opplåst

Kort

Du trenger bare å fylle ut hvis henvendelsen gjelder ny nøkkel.

Tips: 10 siffer som står på nøkkelen din.

Tips: 4 siffer, ikke 0000 eller 1234. Info: PIN-koden lagres ikke kryptert, og kan derfor vises av systemadministrator. PIN-kode identisk med bankkort på eget ansvar.

Kontrakt

1. Bruk av nøkkelen blir loggført.

2. Nøkkelen er personlig og skal ikke lånes bort.

3. I det du låser opp et rom er du ansvarlig intill rommet igjen er låst.

4. Låser du opp for andre, står du ansvarlig for det som skjer i rommet.

5. Hvis du ikke bruker nøkkelen i henhold til bestemmelsene ovenfor, kan nøkkelen bli sperret og du mister tilgang til alle rom.

6. Nøkkel koster kr. 100,-. Ved tap av nøkkel må ny nøkkel kjøpes i Barratt og ny registrering i skjema må sendes inn via filadelfia.no/nokkel

7. Du plikter å gi beskjed snarest til din leder hvis nøkkelen mistes.

Kommentar

Skriv her for alle andre henvendelser. Du kan gjøre boksen større ved å dra i hjørnet nederst til høyre.