Samtykke til behandling av personopplysninger

I følge ny personvernlov 25.05.2018, skal all behandling av personopplysninger i størst mulig grad baseres på samtykke fra den det gjelder. Det innebærer at du må godkjenne at Filadelfiakirken fremdeles kan ha tilgang til og behandle dine personopplysninger.

Lese vår Personvernerklæringen her.

OBS: Nedenfor er det 3 punkter for avkryssning. Punkt 1 MÅ hakes av hvis du fremdeles vil ligge i vår database!