Lag Min side i Elvanto

Min Elvanto konto

Ønsker du egen konto i Elvanto, må opplysningene i skjema fylles ut og sendes inn til menigheten. Etter godkjenning vil du få en mail med opplysninger om innlogging i systemet

Småfellesskap / tjenestefellesskap

Tips: Forsamlingen(e) jeg har min tjeneste og/ eller er med i småfellesskap

Personvern

Taushetserkæring

Hei. Dette er viktig informasjon mht bruk av ny menighetsdatabase, Elvanto. Du vil nå snart få tilgang for å kunne se de møter du har tjeneste i, møteplan og din egen profil i systemet. Du vil du få tilsendt brukernavn og passord. Bruk av databasen forutsetter av vi behandler innholdet konfidensielt og vi må derfor be deg om en taushetserklæring. «Som bruker av Elvanto i Filadelfia, erklærer jeg herved at jeg er gjort kjent med og er inneforstått med at jeg har taushetsplikt med hensyn til alle de opplysninger jeg direkte og/eller indirekte får i forbindelse med bruk av systemet. Taushetsplikten gjelder både mens jeg er bruker og etter brukerforholdets opphør. Jeg vil ikke rettsstridig gjøre bruk av noen opplysninger jeg direkte og/eller indirekte får i forbindelse med bruk av systemet i egen eller andres vinning. Under henvisning til det ovenstående lover jeg at jeg vil overholde taushetsplikten.»