Småfellesskap

Småfelleskap innmelding

Diverse opplysninger

Personvern

Samtykkeerklæring for registrering i Filadelfiakirkens register. Ønsker du å melde deg inn i et småfellesskap, MÅ første punkt i samtykkeerklæringen hakes av. Vi viser til vår Personvernerklæring