Innmelding i Filadelfiakirken

Personopplysninger

Husk: Stedsnavn

Annen info

Min trosbekjennelse

Evt. fullt navn på barn som skal meldes inn samtidig:

Vi i Filadelfiakirken ønsker å invitere deg til et Introkurs som en kort innføring i vår tro og lære, disippelskap, Filadelfiakirkens visjon og hva medlemskap innebærer