Min Elvanto konto

Velkommen til Elvanto, Filadelfiakirkens menighetssystem. Ønsker du informasjon, oppfølging for tjenestefellesskap, småfellesskap eller annet, ber vi deg registrere deg her. Se mer informasjon i bunnen av skjemaet.

Husk: For å få info fra kirken og Elvanto med tjeneste- og småfellesskap, må e-post fylles ut

Husk: For å få info fra kirken og Elvanto med tjeneste- og småfellesskap, bør mobilnummer fylles ut

Kirken min

Tjenestefellesskap

Annet

Småfellesskap

Personvern

Taushetserklæring

Dette er viktig informasjon mht bruk av ny menighetsdatabase, Elvanto. Du vil nå snarttilgang for å kunne se din egen profil i systemet møteplan og møter du har evnt. har  tjeneste i,. Du vil du få tilsendt brukernavn og passord. Bruk av databasen forutsetter av vi behandler innholdet konfidensielt og vi må derfor be deg om en taushetserklæring. Som bruker av Elvanto i Filadelfia, erklærer jeg herved at jeg er gjort kjent med og er inneforstått med at jeg har taushetsplikt med hensyn til alle de opplysninger jeg direkte og/eller indirekte får i forbindelse med bruk av systemet. Taushetsplikten gjelder både mens jeg er bruker og etter brukerforholdets opphør. Jeg vil ikke rettsstridig gjøre bruk av noen opplysninger jeg direkte og/eller indirekte får i forbindelse med bruk av systemet i egen eller andres vinning. Under henvisning til det ovenstående lover jeg at jeg vil overholde taushetsplikten

Hva er Elvanto?

I dette systemet registrerer vi gudstjenester og samlinger, turnus, småfellesskap og tjenestefellesskap. For at vi som kirke skal kunne møte deg på dine behov, ber vi deg om å registrer deg her enten det er fordi du skal legges i en turnustjeneste eller det er at du ønsker samtale for å bli døpt eller andre ting. Kryss av i listen i skjema.

 

Vi ønsker å nå alle livsfaser i kirken vår og vi har derfor noen felt som er pålagt å fylle ut, bla fødselsdato. Ny personvernlov i 2018 pålegger oss at all registrering skal være basertsamtykke. Hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du lese i vår Personvernerklæring ved å klikke her

Bli medlem?

Ønsker du å bli medlem i Filadelfiakirken, trykk her for å melde deg inn